Αγαπητέ/η υποψήφιε/α,

Η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2022 ολοκληρώθηκε.

Οι ολοκληρωμένες αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές για οριστική υποβολή θεωρούνται εμπρόθεσμες για την έγκυρη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2022 και θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων του Προγράμματος.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και Καλή Επιτυχία!

Προσβασιμότητα

Μεγέθυνση

Αντίθεση